Giới thiệu về nhà trường

20130905_073047

Trường THCS Nguyễn Công Trứ đúng nghĩa là Xanh – Sạch – Đẹp