Các chuyên đề khác

GIỚI THIỆU DANH NHÂN NGUYỄN CÔNG TRỨ

GIỚI THIỆU DANH NHÂN NGUYỄN CÔNG TRỨ

Lượt xem:

  Nguyễn Công Trứ (阮公著, 1778 – 1858), tự Tồn Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu Hy Văn, là một nhà quân sự, một nhà kinh tế và một nhà thơ lỗi lạc trong lịch sử Việt Nam cận [...]